אוספים וארכיונים > מדעי הרוח הכלליים > ארגונים בינלאומיים

ארגונים בינלאומיים

 אוסף פרסומי האו"ם

ארגונים בינלאומייםהספרייה הלאומית היא היחידה בישראל המשמשת ספריית הפקדה מלאה. ככזו, מקבלת הספרייה, ללא תשלום, את רוב פרסומי האו"ם לפי הקווים המנחים שלהם; מסמכים רשמיים ופרסומים שנועדו למכירה. זהו האוסף השלם ביותר בישראל. 

כיום יש גישה חופשית לכל מסמכים האו"ם החל משנת 1993 באתר Optical Disk System. למסמכים משנים קודמות יש לפנות לאוסף, הנמצא באולם הקריאה הכללי, ובו רוב המסמכים הרשמיים (Official Records) עד 2005.

 

לשאלות ועזרה: 074-7336-420

מסמכים רשמיים

האוסף כולל מסמכים של הארגון משנת 1947 ואילך, ובכלל זה הדיונים על הקמת המדינה, גבולותיה, דיונים בכל מוסדות האו"ם (כגון העצרת הכללית, מועצת הביטחון) ועוד. כמו כן ניתן למצוא את כל נאומי הנציגים וכל ההחלטות שהתקבלו באו"ם.

 

פרסומים שנועדו למכירה

כספריית הפקדה, מקבלת הספרייה הלאומית את כל פרסומי האו"ם הנוגעים לאירופה, אזור ישראל לפי הגדרת האו"ם. כמו כן מתקבלים פרסומים העוסקים בנושאים מגוונים, כמו כלכלה, סטטיסטיקות, זכויות האדם, משפט בינלאומי, בעיות חברתיות ועוד.


הספרייה מקבלת פרסומים של הארגונים הבאים:
UNESCO, UNEP, UNDP, FAO, UNFPA, UNRISD, WTO
כל הפרסומים החל משנת 1995 נמצאים בקטלוג המקוון של הספרייה

פרסומי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD)

 

OECD iLibrary – כל פרסומי הארגון נגישים דרך מחשבי הספרייה.

 

 פרסומי OECD

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
גישה דרך מחשבי הספרייה לטקסטים מלאים של כל הפרסומים  (OECD iLibrary)
למידע נוסף