דער הייליקער [ליבער] שבת גייט [שוין] אוועק [אהין] [ביצוע מוקלט]

 • Title:
  דער הייליקער [ליבער] שבת גייט [שוין] אוועק [אהין] [ביצוע מוקלט]
 • Subtitle:
  ער נעמט דעם בעכער אין דער רעכטער האנט און מאכט א ברכה
 • Author:
  גאט פון אברהם heb
 • Performer:
  אורן, משה,, ויגודה, ג'ורג'ט
 • Source:
  "משפחת טננבוים: שירים", 2010, מס' 1 (זמן התחלה: 00:01:22)
 • All Events:
  גליציה, אשכנזים :, מזרח /
 • System number:
  2715555