s
חינוך > משאבי למידה > מערכי שיעור

מערכי שיעור

​כיצד אפשר לעשות שימוש בפריטי מקור בשיעור היסטוריה, גאוגרפיה או אזרחות? הכנו עבורכם מגוון הצעות להוראת נושאים שונים באמצעות פריטי מקור.

 

 

 

 היהודים באירופה במאה ה-19: לאומיות יהודית או השתלבות בעמים?

​מערך שיעור ודף עבודה העוסקים בחוויית החיים של יהודי אירופה במחצית המאה ה-19. מחד גיסא, הלאומיות היהודית החלה לפרוח וקראה ליהודים להתאחד, לשתף פעולה ולהחיות את שפתם הלאומית. מאידך גיסא, התרחש במקביל תהליך האמנציפציה, שבמסגרתו ניתנו ליהודים זכויות שוות במקום מושבם, וכך התאפשר להם להתחיל להשתלב בעמים שבקרבם הם חיו. כל אחד מן התהליכים הללו "משך" את היהודים לכיוון שונה.
הפעילות מבוססת על עמוד מתוך השבועון העברי "המגיד", שיצא לאור בפרוסיה במחצית השנייה של המאה ה-19.
 

 

 

 גישות באיכות הסביבה

​בשיעור נסקור את התפתחות הגישות השונות לסביבה בישראל ובעולם. נעשה זאת באמצעות תרגיל דמיון מודרך, חקר פריטי מקור, סקירה היסטורית השוואתית וניתוח היגדים של א"ד גורדון.

 

 

 מלחמת השפות

לפני מאה שנה, בשנת 1913, התחולל בישוב העברי בארץ ישראל מאבק על שפת ההוראה ב"טכניקום" שהיה עתיד לקום אז (מוסד המוכר לנו היום כטכניון בחיפה), מאבק שלימים נודע בשם "מלחמת השפות".

לפניכם מערך שיעור ודף עבודה, העוסקים בניתוח כרוז מקורי שהופץ במהלך מלחמת השפות על ידי "הועד לחיזוק החינוך העברי בארץ ישראל". 
באמצעות התעמקות וניתוח הכרוז, יעמדו התלמידים על מהות מלחמת השפות, יתמודדו עם נימוקי הצדדים השונים, ויתנו את דעתם למעמד השפה העברית לפני מאה שנה וגם בימינו. 
מערך השיעור כולל רקע היסטורי על אודות מלחמת השפות, דף עבודה ונקודות לדיון בכיתה. 

 

 

 

 חנוכה בכרזות ובתצלומים

כיצד נהג הישוב העברי בארץ ישראל לחגוג את חג החנוכה במחצית הראשונה של המאה ה-20? השיעור עוסק בניתוח כרזה ותצלומים מהשנים שלפני הקמת המדינה עד להקמתה (1931–1948).  כל הפריטים עוסקים בחג החנוכה מנקודות מבט שונות.
 
 

 

 אנחנו עולים במעלה ההר – נאומי דוד בן-גוריון בעשור הראשון

​השיעור יעסוק באופן שבו הציג בן גוריון בנאומיו לציבור את האתגרים העומדים לפתחו, לצד ההישגים שהמדינה יכולה לזקוף לזכותה. כדי להכיר את עמדתו של בן גוריון בנושא הזה, ינתחו התלמידים שלושה מנאומיו לרגל יום העצמאות.
 

 

 ארץ ישראל אז והיום – פעילות בגוגל ארץ (Google Earth)

​בפעילות זו נשלב בין הטכנולוגיה המודרנית של המאה ה-19, תצלומי המצלמה, לבין הטכנולוגיה המודרנית של המאה ה-21 – תצלומי הלוויין והאמצעים הדיגיטליים-החברתיים של Google Earth. בתחילת הפעילות יגלו התלמידים שכבת מידע עם תצלומים ישנים על גבי מפת Google Earth. בשלב השני יחפשו התלמידים תצלומים ישנים באתר הספרייה וייצרו בעצמם שכבת מידע ב-Google Earth המשלבת מידע ותצלומים ישנים.
 

 

 חוקרים שנה בעיתונות העברית – תר"פ, 1920-1919

​אוסף דפי עבודה העוסקים באירועים היסטוריים מרכזיים מחיי היישוב היהודי בארץ ישראל בשנת תר"פ (1920-1919). האירועים שבהם מתמקדת הפעילות הם מאורעות תר"פ, הבחירות לאספת הנבחרים הראשונה והזיקה בין האירועים.
במסגרת הפעילות ילמדו התלמידים להשתמש באתר "עיתונות יהודית היסטורית", יעיינו בכתבות עיתונאיות ויענו על שאלות העוסקות בתכנים השונים.
 

 

 איך עושים שלום? – הסכם השלום בין ישראל למצרים

​מערך השיעור עוסק בהסכם השלום עם מצרים. הדיון יעסוק ברגשות המעורבים שהיו בציבור הישראלי סביב חתימת הסכם השלום, באמצעות פריטי מקור מאוסף המוזיקה ומאוסף העיתונות.
במהלך השיעורים יחשפו התלמידים למורכבות של תהליך שלום, ויבינו כי שלום הוא דרך חשיבה והתנהגות.
 
   
 
 
הצטרפות לרשימת תפוצה
*
*
*
חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית