עיתונות יהודית היסטורית

 

האתר מכיל עיתונים יהודיים אשר התפרסמו בעבר בשפות, במדינות ובתקופות שונות. הגרסאות האלקטרוניות של העיתונים מאפשרות צפייה במראם המקורי וחיפוש בכל המלל שפורסם בעיתון לאורך שנות הופעתו.​ לעיתונים>>

כותרים וגיליונות חדשים 

קול העם​​ דיא ווארהייט דער מארגען זשורנאל המאסף
באוגוסט 1937 החלה המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית בהוצאת ירחון בעברית בשם "קול העם". עיתון יומי ביידיש שיצא לאור בניו יורק בשנים 1905-1919. העיתון דגל בקו סוציאליסטי אך עם הזמן הלך ונהיה ליברלי. עיתון יומי ביידיש שיצא בניו-יורק החל בשנת 1901. המו"ל היה יעקב ספירשטיין, ועורכו הראשון היה פיטר ווירניק. נוסד בשנת 1896 על ידי הרב בן ציון אברהם קואינקה. בכתב העת פורסמו שו"תים, כתבות, חידושי תורה ומכתבים בנושאים תורניים.

 

 ​

השבוע לפני...
         
         

 סטטיסטיקות האתר

מספר הכותרים:  54
​מספר הגיליונות:  127,363
מספר העמודים:  1,224,654
טווח השנים:      1987-1843
 

 חדשות האתר

 • 23.08.2015, יום ראשון
  תוספות לעיתונים "לעבנס־פֿראַגן" ו"איל פרוגריסו"

  לאתר הוכנסו גיליונות נוספים, שמרחיבים את תחום הכיסוי עד לגיליונות האחרונים ממש.

 • 01.02.2015, יום ראשון
  העיתון "קול העם" מתווסף לאתר

  באוגוסט 1937 החלה המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית בהוצאת ירחון בעברית בשם "קול העם".

 • 01.02.2015, יום ראשון
  העיתון "לעבנס־פֿראַגן" מתווסף לאתר

  'לעבנס־פֿראַגן' החל לצאת לאור בתל אביב בשנת 1951